فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی زاکسن آنهالت

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی زاکسن آنهالت

نمایندگی زاکسن آنهالت جلسه ماهانه خود را در روز شنبه مورخ 1/2/2014 به صورت پالتاکی برگزار میکند.

زمان آغاز جلسه راس ساعت یازده خواهد بود.

لذا از تمامی اعضا دعوت میشود راس ساعت مقرر در اتاق کانون حضور داشته باشند.

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.