کنفرانس مطبوعاتی متحصنیین بیترفلد

پنج ایرانی از شهرهای بیترفلد ، گرومپا ، هاله به اعتراض از شریط سخت و دشواری که برای پناهندگان در این شهرها وجود دارد دست به اعتصاب و تحصن در مرکز شهر بیتفلد زدند .با وجود حمایتهای اشکار و پنهان نهادهای حقوق بشری آلمان و مردم از متحصنین ، هنوز هیچ مقام رسمی آلمان در برابر این تحصن واکنش جدی نشان نداده است .خواسته های متحصنین داشتن شرایط مسکن مطابق با استانداردهای انسانی ، داشتن حق تحصیل و کار و همچنین تسریع رسیدگی به پرونده های پناهندگی آنها در دادگاه های آلمان میباشد .متحصنین از چند روز گذشته اعتصاب غذای تر کرده اند و اعلام کرده اند در صورت رسیدگی نشدن به در خواستهایشان از آخر هفته اعتصاب غذای خشک را آغاز میکنند .روز گذشته و در هجدهمین روز اعتصاب ، نشست رسانه ای برگزار شد .در این نشست نمایندگانی از حزب سبز ، حزب چپ ، حزب اس پی دی به همراه رسانه های محلی ایالت و گروهی از مردم حمایت کننده در محل کمپ برگزار شد .در ابتدا سینا نماینده متحصنین در مورد شرایط غیر انسانی در هایمهای شهر بیترفلد صحبت کرد و با استناد به عکسهای گرفته شده از داخل هایمها شرایط را وخیم و غیر قابل تحمل توصیف کرد همچنین از پناهندگانی که بر اثر این شرایط ، به مشکلات روحی و روانی دچار شده اند و حتی در مواردی دست به خود کشی زده اند صحبت کرد .و نهایتا از طرف کلیه پناهندگان این سه شهر خواستار رسیدگی سریع به موارد درخواستی شد .در ادامه حامد یکی دیگر از متحصنین در مورد شرایط سخت و نقض بارز حقوق بشر در ایران صحبت کرد وی همچنین متذکر شد در ایران آزادی مذهب و احزاب وجود ندارد و پناهندگان برای نجات جان خود و خانواده اشان مجبور به ترک ایران شده اند .در ادامه نمایندگان احزاب با انتقاد از شرایط موجود برای پناهندگان ، راهکارهای قانونی برای رفع این مشکلات را موجود دانسته ، خواستار رسیدگی به مشکلات شدند .

رامین توکل

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.