فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مارس 2016

یکی دیگر از شیوه های توجیه رفتار های خشونت آمیز علیه زنان نقض حقوق بشر در کشورهای تحت قوانین مذهبی از جمله جمهوری اسلامی ایران روی آوردن به تئوری «نسبیت فرهنگی» است.

نسبیت فرهنگی باوران  حقوق بشر را تابع ویژگی های فرهنگی می دانند و منکر جهانی بودن آن  هستند در حالی که به بهانه فرهنگ و مذهب نمی توان و نباید حقوق بشر و حقوق شهروندی انسان ها را نادیده انگاشت. و آنچه که مانع برخورداری زنان از پایه ای ترین حقوق خود بشود مثل توجیهات دینی و تئوری هایی هم چون نظریه نسبیت فرهنگی، مردود و ناقض حقوق بشر است.

فراخوان جلسه سخنرانی اعضاء کمیته دفاع از حقوق زنان

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

 سخنرانان و موضوع سخنرانی

           پریسا حسین پور: فعال حقوق بشر

گزارش و تحلیل نقض حقوق زنان در ماه گذشته

           لیدا اشجعی: فعال حقوق بشر

بیمه و زنان بی سرپرست

           دیانا تبریزی: فعال حقوق بشر

سانسور و خود سانسوری

مرتضی حسینی: فعال حقوق بشر

 آزادی معاشرت زنان افغانستان

مریم صفری: حجاب اجباری از نگاه ایشان

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

زمان: سه شنبه 22 مارس 2016 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کمیته دفاع از حقوق زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


View all

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghoghe Bashar dar Iran Komiteh Zanan

 

مسئول جلسه: کبری الیاسی عمله

منشی جلسه:مریم مرادی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.