اطلاعیه 687 نمایندگی مالزی در خصوص انتخابات

آیا اصلاً انتخابی “از سوی مردم “در ایران صورت می‌گیرد؟

با توجه به نظارت سنگین و پردامنه شورای نگهبان،

با توجه به اینکه منتخبین یاعضو طبقه حاکم هستند یا وفاداری و سرسپردگی آنان به اثبات رسیده است،

با توجه به اینکه  انتخابات در ایران همانند راهپیمایی‌های دولتی یک صحنه نمایشی است،

با توجه به اینکه برگزاری انتخابات، نمایش قدرت، محبوبیت و مشروعیت برگزارکنندگان آنست،

با توجه به اینکه شورای نگهبان نامزدهای نمایندگی را انتخاب و مردم تأیید می‌کنند.

پس این انتخابات آزاد نبوده بلکه بیعتی است با دولت!

بر مبنای ماده ی ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

اما ملتی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی میکنند :

از حق انتخاب پوشش محرومند، حق آزادی بیان و عقیده از آنان سلب شده است، حق شرکت در اجتماعات و انجمنهای مسالمت آمیز را ندارند، از حق انتخاب آزاد دین و اظهار باور خود بی بهره اند و در نهایت وقتی شهروندان ایرانی از ابتدایی ترین حق زندگی محرومند و نمیتوانند حتی در خصوصی ترین و جزیی ترین امور خود انتخابی داشته باشند،

چگونه میتواند آنتخاب آنان در تصمیم گیری های کلان نظام حاکم تاثیر گذار باشد؟!

687

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی مالزی

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.