گزارشی درباره حقوق زنان و ارتجاع مذهبی: راهبردهای فعالان فمینیست از 11 کشور

گزارشی درباره حقوق زنان و ارتجاع مذهبی

فیس بوک http://www.facebook.com/lddhi.fidh [1]

_پروژه‌ی فدراسیون به 11 کشور در منطقه‌ی
موسوم به «هِلال بحران» توجه دارد، زیرا
حقوق زنان در کلیه‌ی این کشورها با
مشکلات مشابهی رودررو است. کشورهای زیر
در این منطقه قرار دارند: مراکش، تونس،
مصر، مالی، نیجریه، سودان، سومالی،
ترکیه، ایران، افغانستان و پاکستان._

عکس در اینجا: https://www.fidh.org/article19056 [7]

حقوق زنان و ارتجاع مذهبی: راهبردهای
فعالان فمینیست از 11 کشور [7]

(پاریس، رباط) فدراسیون بین‌المللی
جامعه‌های حقوق بشر در چارچوب بررسی
ارتباط بین حقوق بشر و دین در منطقه‌ی
موسوم به «هِلال بحران» سمیناری در رباط
(مراکش) درباره‌ی تأثیر اسلام‌گرایی بر
حقوق زنان برگزار کرد. در حدود 30 کارشناس
از 11 کشور که در آنها گروه‌ها یا احزابِ
اسلام‌گرا اداره‌ی امور را در دست
گرفته‌اند، در دیداری به بررسی
راهبردهای مبارزه علیه پس‌رفت‌ها یا
خطر پس‌روی در حقوق زنان پرداختند. این
بررسی به زودی منتشر خواهد شد.

با وجود این‌که نقض حقوق زنان منحصر به
احزاب سیاسی اسلام‌گرا نیست، پیش‌روی
این احزاب و تأثیر نظریه‌های بسیار
ارتجاعی آنها، نه‌تنها در زمینه‌ی
اصلاحات قانونی بلکه در زندگی روزمره‌ی
زنان، تهدیدی آشکار علیه حقوق زنان به
شمار می‌رود. کلیه‌ی کسانی که در این
زمینه‌ها از حقوق زنان دفاع می‌کنند با
مشکلات مشخصی روبرو می‌شوند. در واکنش به
این وضعیت، فدراسیون بین‌المللی
جامعه‌های حقوق بشر به همراه فعالان،
پزشکان، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران،
وکلای دادگستری و جامعه‌شناسانی از 11
کشور برگزیده تأثیر سیاست‌های
اسلام‌گرایانه را بر حقوق زنان مورد
ارزیابی قرار دادند. بر اساس این
ارزیابی، سمینار رباط موفق شد
راهبردهایی را برای محافظت از حقوق به
دست آمده‌ی زنان و جلوگیری از پس‌رفت‌
بیشتر تدوین کند.

پروژه‌ی فدراسیون به 11 کشور در منطقه‌ی
موسوم به «هِلال بحران» توجه دارد، زیرا
حقوق زنان در کلیه‌ی این کشورها با
مشکلات مشابهی رودررو است. کشورهای زیر
در این منطقه قرار دارند: مراکش، تونس،
مصر، مالی، نیجریه، سودان، سومالی،
ترکیه، ایران، افغانستان و پاکستان.

…….

……

متن کامل فارسی در پیوست یا در اینجا:
https://www.fidh.org/article19056 [7]

متن فرانسه: https://www.fidh.org/article19028 [8]

متن انگلیسی: https://www.fidh.org/article19036 [9]

متن عربی: https://www.fidh.org/article19046 [10]

——————————————-

League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) – FIDH member

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق
بشر)ـ

فیس بوک http://www.facebook.com/lddhi.fidh [1]

E-mail: lddhi(at)fidh.org یا lddhi.fidh(at)gmail.com

Twitter: @fidh_fa [2]

Youtube: https://www.youtube.com/c/LDDHIFIDH [3]

صفحه ایرانِ فدراسیون بین المللی جامعه
های حقوق بشر [4]

صفحه فارسی فدراسیون [5

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.