بایگانی ماهیانه: اکتبر 2017

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 28 اکتبر2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی مصاحبه با اقای احسان حیاک در ارتباط با مشکلات پناهجویان ایرانی در کشور دانمارک

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی (بررسی حقوق ترنس ها در ایران)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق محیط زیست در مهر ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 13 اکتبر 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) 26 سپتامبر 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

بررسی ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایرانی 14 اکتبر 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند