بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2017

بررسی ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در مرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 26 آگوست 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

اطلاعیه 891 کمیته دفاع از جوان و دانشجو در خصوص خبرنگاری و روزنامه نگاری در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن 19 اگوست 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در مرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 24 اگوست 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در مرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق محیط زیست درمرداد 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند