بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2017

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن 7 اکتبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در شهریور ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی (بررسی برده داری مدرن در قرن اخیر)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی مشترک نمایندگی های اندونزی، پاکستان و هسن 8 اکتبر 2017

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (اکتبر 2017 )

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

اطلاعیه 902 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در شهریور ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در شهریور ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 24 سپتامبر 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند