بایگانی ماهیانه: آگوست 2017

اطلاعیه 889 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

اطلاعیه شماره 893 نمایندگی مالزی در خصوص برده داری مدرن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی اسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

بررسی ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 13 آگوست 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های اتریش و ترکیه 18 آگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان در 26 آگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 14 اگوست 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 24 اگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 12 اگوست 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند