بایگانی ماهیانه: جولای 2017

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 2 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در تیر ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی درتیرماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در تیر ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق محیط زیست در تیرماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (علل وقوع جنبش دانشجویی 18 تیر ماه 1378)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در تیر ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان درتیر ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 جولای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در تیر ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند