بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

اطلاعیه 860 نمایندگی مالزی در خصوص زنان سرپرست خانواده

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

اطلاعیه 869 نمایندگی پاکستان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 16 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

اطلاعیه 868 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

اطلاعیه 867 کمیته دفاع از محیط زیست

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند