بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

فراخوان ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن 1 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در خرداد 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در خرداد 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در خرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای هسن (گیسن) و مالزی 22 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 10 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

جمهوری اسلامی ایران به مهار اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران ادامه می‌دهد

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی نیدرزاکسن و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه اموزشی) 27 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند