بایگانی ماهیانه: می 2017

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در ماه اردیبهشت 1396

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در ماه اردیبهشت 1396 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017

گزارش صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه 1396

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان در اردیبهشت ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه 1396 بسته هستند

اطلاعیه 848 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشچو

اطلاعیه شماره 848 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 848 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشچو بسته هستند

اطلاعیه 842 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

اطلاعیه 842 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 842 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

اطلاعیه 845 نمایندگی مالزی

اطلاعیه 845 نمایندگی مالزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 845 نمایندگی مالزی بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول)

ارسال شده در کتب | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول) بسته هستند