بایگانی ماهیانه: می 2017

اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 28 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Die 26 Mai Resolution اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس )

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند