بایگانی ماهیانه: می 2017

کلیپ صوتی شرح (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اردیبهشت ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 8 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبشت ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

اطلاعیه 851 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص خرید و فروش کودکان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 27 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 26 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند