بایگانی ماهیانه: آوریل 2017

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی) بسته هستند

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان)

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان) بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 آپریل 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 آپریل 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 7 اپریل 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 7 اپریل 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 7 اپریل 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 30 مارس 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 30 مارس 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 30 مارس 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 29 آپریل 2017

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 29 آپریل 2017

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 29 آپریل 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اتریش در تاریخ 25 آپریل 2017

فراخوان نمایندگی اتریش 25 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اتریش در تاریخ 25 آپریل 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 22 آپریل 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 22 آپریل 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زائد)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زائد)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زائد) بسته هستند