بایگانی ماهیانه: مارس 2017

گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395 بسته هستند

اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان

اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان) بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس)

فراخوان مجمع عمومی ماه مارس ( 12 مارس )

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس) بسته هستند