بایگانی ماهیانه: مارس 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 26 مارس 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 26 مارس 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 26 مارس 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 مارس

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 25 مارس 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 مارس بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 12 مارس 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 12 مارس 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 12 مارس 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 25 مارس 2017

فراخوان نمایندگی مالزی 25 مارس 2017

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی 25 مارس 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 مارس 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 مارس 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 مارس 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 23 مارس

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 23 مارس 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 23 مارس بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمايندگی بادن وورتمبرگ 16 مارس 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمايندگی بادن وورتمبرگ 16 مارس 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمايندگی بادن وورتمبرگ 16 مارس 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح اعلامیه مربوط به حق مردمان ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاﺭی اﺯ ﺻﻠﺢ)

کلیپ صوتی (شرح اعلامیه مربوط به حق مردمان ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاﺭی اﺯ ﺻﻠﺢ)

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح اعلامیه مربوط به حق مردمان ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاﺭی اﺯ ﺻﻠﺢ) بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش با مفاهیم حقوق بشر در تاریخ 28 مارس 2017

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش با مفاهیم حقوق بشر 28 مارس 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش با مفاهیم حقوق بشر در تاریخ 28 مارس 2017 بسته هستند

“عید نوروز باستانی”

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای “عید نوروز باستانی” بسته هستند