بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

کلیپ صوتی (شرح پروتکل اختیاری میثاق بین المللی)

کلیپ صوتی (شرح پروتکل اختیاری میثاق بین المللی)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح پروتکل اختیاری میثاق بین المللی) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح اصول اساسی برای رفتار با زندانیان)

کلیپ صوتی (شرح اصول اساسی برای رفتار با زندانیان)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح اصول اساسی برای رفتار با زندانیان) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح اعلامیه حذف هرگونه تعصب و تبعیض)

کلیپ صوتی (شرح اعلامیه حذف هرگونه تعصب و تبعیض)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح اعلامیه حذف هرگونه تعصب و تبعیض) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح اعلامیه جهانی کودک)

کلیپ صوتی (شرح اعلامیه جهانی کودک)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح اعلامیه جهانی کودک) بسته هستند

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( وضعیت ازادی ادیان در ایران)

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( وضعیت ازادی ادیان در ایران)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( وضعیت ازادی ادیان در ایران) بسته هستند

کلیپ ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر

کلیپ ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 28 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 28 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 28 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی کانون 5 فوریه 2017

فراخوان مجمع عمومی 5 فوریه 2017

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی کانون 5 فوریه 2017 بسته هستند