بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان 25 فوریه 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان 25 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان 25 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان ماهانه نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017

فراخوان جلسه ی ماهانه نمایندگی ترکیه 17 فوریه2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان ماهانه نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 19 فوریه 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 19 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 19 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن 18 فوریه 2017

فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن 18 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن 18 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان نشست ماهانه اعضای نمایندگی ایالت هسن (گیسن)18 فوریه 2017

فراخوان نمایندگی ایالت هسن (گیسن) 19 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نشست ماهانه اعضای نمایندگی ایالت هسن (گیسن)18 فوریه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری)

کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری) بسته هستند

مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ممنوعیت کار کودک)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ممنوعیت کار کودک)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ممنوعیت کار کودک) بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان) بسته هستند