بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017 بسته هستند

اطلاعیه 801 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان

اطلاعیه 801 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 801 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان بسته هستند

کلیپ صوتی(شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی(شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان) بسته هستند

اطلاعیه شماره 800 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص اعدام و حکم اعدام

اطلاعیه شماره 800 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص اعدام و حکم اعدام

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 800 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص اعدام و حکم اعدام بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) 15 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 15 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) 15 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش کارگاهی برای گفت و گو 28 فوریه 2017

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش کارگاهی برای گفت و گو 28 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش کارگاهی برای گفت و گو 28 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017

فراخوان نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پزوهش جلسه هم اندیشی 22 فوریه 2017

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش جلسه هم اندیشی 22 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پزوهش جلسه هم اندیشی 22 فوریه 2017 بسته هستند

ویدئو کلیپ (دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی)

ویدئو کلیپ (دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای ویدئو کلیپ (دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار)

کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) بسته هستند