بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

گزارش تصویری میز کتاب اعضای نمایندگی سوئیس 17 دسامبر 2016

گزارش تصویری برگزاری میزکتاب اعضای نمایندگی سوئیس 17 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری میز کتاب اعضای نمایندگی سوئیس 17 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017 بسته هستند

کلیپ (جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ (جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ (جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ماه ژانویه

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران یکشنبه 8 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ماه ژانویه بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی نیدرزاکسن 7 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 7 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی نیدرزاکسن 7 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 31 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه در تاریخ 24 دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 24 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه در تاریخ 24 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش مورخ 31 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016 بسته هستند