بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 13 ژانویه2017

گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 13 ژانویه2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 13 ژانویه2017 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 7 ژانویه 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 7 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 7 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 16 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 16 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 16 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 19 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 19 ژانویه 2017 بسته هستند

کلیپ (نقض حقوق انسانی در ایران) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ (نقض حقوق انسانی در ایران) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ (نقض حقوق انسانی در ایران) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض جقوق کودک و نوجوان در آذر ماه 1395

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در آذر ماه ۹۵

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض جقوق کودک و نوجوان در آذر ماه 1395 بسته هستند

لینک لیست کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون

کتابهای منشر شده در کتابخانه کانون

ارسال شده در کتب | دیدگاه‌ها برای لینک لیست کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017 بسته هستند