بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 فوریه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی نمایندگی مالزی 2 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 فوریه 2017 بسته هستند

اطلاعیه 795 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص دراویش

اطلاعیه شماره 795 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص دراویش

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 795 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص دراویش بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نوردراین وستفالن 14 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نوردراین وستفالن 14 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نوردراین وستفالن 14 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دیماه 1395

نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی« دیماه 1395 »

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دیماه 1395 بسته هستند

اطلاعیه شماره 793 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اتش سوزی ساختمان پلاسکو

اطلاعیه شماره 793 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اتش سوزی ساختمان پلاسکو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 793 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اتش سوزی ساختمان پلاسکو بسته هستند

اطلاعیه 792 کمیته اقوام و ملل ایرانی در خصوص مجازات اعدام

اطلاعیه شماره 792 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص مجازات اعدام

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 792 کمیته اقوام و ملل ایرانی در خصوص مجازات اعدام بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در دیماه 1395

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان در دی ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در دیماه 1395 بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در دی ماه 1395

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در دی ماه1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در دی ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017 بسته هستند