بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

فراخوان جلسه نمایندگی اتریش 31 ژانویه 2017

فراخوان جلسه نمایندگی اتریش 31 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی اتریش 31 ژانویه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح پروتکل پناهندگان)

کلیپ صوتی (شرح پروتکل پناهندگان)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح پروتکل پناهندگان) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون علیه گروگانگیری)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون علیه گروگانگیری)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون علیه گروگانگیری) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ازادی اجتماعات)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ازادی اجتماعات)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ازادی اجتماعات) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش دوم)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش دوم )

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش دوم) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش اول)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش اول)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش اول) بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران)

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی كميته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمايندگی بادن وورتمبرگ 20 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی كميته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمايندگی بادن وورتمبرگ 20 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی كميته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمايندگی بادن وورتمبرگ 20 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی اعضای کمیته اموزش و پژوهش 25 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی اعضای کمیته اموزش و پژوهش 25 ژانویه 2017

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه هم اندیشی اعضای کمیته اموزش و پژوهش 25 ژانویه 2017 بسته هستند