بایگانی ماهیانه: دسامبر 2016

کلیپ اگاهی از حقوق انسانی (اثرات ناگوار بروز خشونت) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ خشونت علیه زنان (اثرات ناگوار بروز خشونت) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ اگاهی از حقوق انسانی (اثرات ناگوار بروز خشونت) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 28 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 28 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 28 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 1 دسامبر2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 1 دسامبر2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 1 دسامبر2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 777 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 777 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 777 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 27 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 27 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 27 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 23 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 23 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 23 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان نمایندگی بادن – ووتنمبرگ 8 دسامبر 2016

فراخوان نمایندگی بادن – ووتنمبرگ پنج شنبه 8 دسامبر 2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی بادن – ووتنمبرگ 8 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 2 دسامبر2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 2 دسامبر2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 2 دسامبر2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 دسامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 دسامبر 2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 دسامبر 2016 بسته هستند