بایگانی ماهیانه: دسامبر 2016

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 26 دسامبر2016

فراخوان جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 26 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 26 دسامبر2016 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 17 دسامبر 2016

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 17 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 17 دسامبر 2016 بسته هستند

کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر

کتابخانه بروز شد

ارسال شده در کتب | دیدگاه‌ها برای کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آذرماه 1395

گزارش ‪ نقض حقوق پیروان ادیان آذر ماه ۱۳۹۵

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آذرماه 1395 بسته هستند

کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر

کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 11 دسامبر 2016

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 11 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 11 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 19 دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 19 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 19 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 14 دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 14 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 14 دسامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 784 نمایندگی دانمارک نروژ در خصوص نه به اعدام کودکان

اطلاعیه شماره 784 نمایندگی دانمارک ، نروژ در خصوص نه به اعدام کودکان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 784 نمایندگی دانمارک نروژ در خصوص نه به اعدام کودکان بسته هستند