بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه 772 نمایندگی نوردراین وستفالن

اطلاعیه 772 نمایندگی نوردراین وستفالن در مورد روز جهانی منع خشونت علیه زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 772 نمایندگی نوردراین وستفالن بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در آبان ماه 1395

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان درآبان ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در آبان ماه 1395 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان به تاریخ 23 نوامبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 23 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان به تاریخ 23 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوانان و دانشجویان در مهرماه 1395

نقض حقوق جوان و دانشجو مهر ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوانان و دانشجویان در مهرماه 1395 بسته هستند

اطلاعیه 744 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 744 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 744 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

فراخوان جلسه تبیین طرح آموزش

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه تبیین طرح آموزش بسته هستند

اطلاعیه 775 نمایندگی مالزی

اطلاعیه 775 نمایندگی مالزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 775 نمایندگی مالزی بسته هستند

اطلاعیه 776 نمایندگی مالزی در خصوص وضعیت وخیم هوای ایران

اطلاعیه 776 نمایندگی مالزی در خصوص وضعیت وخیم هوای ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 776 نمایندگی مالزی در خصوص وضعیت وخیم هوای ایران بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 27 نوامبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست یکشنبه 27 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 27 نوامبر 2016 بسته هستند