بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

فراخوان جلسه نمایندگی پاکستان در تاریخ 2 دسامبر 2016

فراخوان جلسه نمایندگی پاکستان 2 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی پاکستان در تاریخ 2 دسامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی در تاریخ 1 دسامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی در تاریخ 1 دسامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی در تاریخ 1 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ابان 1395

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ابان ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ابان 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته کودک و نوجوان در تاریخ 23 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته کودک و نوجوان در تاریخ 23 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته کودک و نوجوان در تاریخ 23 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 30 نوامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 30 نوامبر2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 30 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اتریش در 28 نوامبر 2016

فراخوان نمایندگی اتریش در 28 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اتریش در 28 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آبان ماه 1395

گزارش ‪ نقض حقوق پیروان ادیان آبان ماه ۱۳۹۵

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آبان ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته آموزش و پژوهش 22 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته آموزش و پژوهش 22 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته آموزش و پژوهش 22 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 19 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 19 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 19 نوامبر 2016 بسته هستند