بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2016

فراخوان نمایندگی ایالت نوردراین-وستفالن مورخ 18 سپتامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی ایالت نوردراین-وستفالن مورخ 18 سپتامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه 750نمایندگی مالزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 750نمایندگی مالزی بسته هستند

اطلاعیه 753 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 753 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

لینک کلیپ ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5165​

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 6 سپتامبر 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5152

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 6 سپتامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 سپتامبر 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5157

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 سپتامبر 2016 بسته هستند

نامه نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در خصوص حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ عبدالکریم لاهیجی [1] حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران https://www.fidh.org/20480  

ارسال شده در مقاله ها | دیدگاه‌ها برای نامه نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در خصوص حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

اطلاعیه شماره 751 نمایندگی مالزی با موضوع روز جهانی دموکراسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 751 نمایندگی مالزی با موضوع روز جهانی دموکراسی بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق هنروهنرمندان و نمایندگی ترکیه 16 سپتامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق هنروهنرمندان و نمایندگی ترکیه 16 سپتامبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع ازحقوق اقوام و ملل ایرانی 14 سپتامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع ازحقوق اقوام و ملل ایرانی 14 سپتامبر 2016 بسته هستند