بایگانی ماهیانه: جولای 2016

گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگیهای مالزی و یونان در مورخه 1 ژوئن 2016

گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگیهای مالزی و یونان 1 جولای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگیهای مالزی و یونان در مورخه 1 ژوئن 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه مجمع عمومی کانون در مورخه 10 یولی2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مجمع عمومی کانون در مورخه 10 یولی2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

فراخوان 9 جولای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان 9 جولای 2016 بسته هستند

اطلاعیه 730 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 730 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

اطلاعیه 731 نمایندگی مالزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 731 نمایندگی مالزی بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش 21 یونی 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=4641​

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش 21 یونی 2016 بسته هستند

گزارش صوتی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 21 یونی 2016

گزارش صوتی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 21 یونی 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 21 یونی 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر 4 یونی 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=4627#more-4627

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر 4 یونی 2016 بسته هستند