بایگانی ماهیانه: ژوئن 2016

کلیپ مدافعین حرم ، کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ مدافعین حرم ، کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

لیست کتاب های جدید منتشر شده در کتابخانه کانون

ارسال شده در کتب | دیدگاه‌ها برای لیست کتاب های جدید منتشر شده در کتابخانه کانون بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی هانوفر در تاریخ 7 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی هانوفر در تاریخ 7 مای 2016 بسته هستند

اطلاعیه 721 کمیته دفاع از حقوق پیروان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 721 کمیته دفاع از حقوق پیروان بسته هستند

اطلاعیه 722 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشگاهی شدن خدامی مساجد

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 722 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشگاهی شدن خدامی مساجد بسته هستند

فراخوان نمایندگی کلن 11/ 06 /2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی کلن 11/ 06 /2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام ملل ایرانی 06/06/2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام ملل ایرانی 06/06/2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه مشترک نمایندگیهای مالزی و یونان 3 یونی2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه مشترک نمایندگیهای مالزی و یونان 3 یونی2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 28 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 28 مای 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون بسته هستند