بایگانی ماهیانه: می 2016

لیست جدید کتابهای منتشر شده در کتابخانه کانون

ارسال شده در کتب | دیدگاه‌ها برای لیست جدید کتابهای منتشر شده در کتابخانه کانون بسته هستند

تجمع اعتراضی فعالین حقوق بشر در شهر کاردیف بریتانیا

تجمع اعتراضی جمعی از فعالین حقوق بشر در اعتراض به اعدام های ایران و نقض  گسترده حقوق بشر در شهر کاردیف در بریتانیا .

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای تجمع اعتراضی فعالین حقوق بشر در شهر کاردیف بریتانیا بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی هانوفر 7 مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی هانوفر 7 مای 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در ماه مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در ماه مای 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 710 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 710 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 30 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 30 اپریل 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 711 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع کودکان سرباز

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 711 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع کودکان سرباز بسته هستند