بایگانی ماهیانه: می 2016

فراخوان نمایندگی پاکستان

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی پاکستان بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی یونان و مالزی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی یونان و مالزی بسته هستند

گزارش اردیبهشت ماه 1395 کمیته ی دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اردیبهشت ماه 1395 کمیته ی دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

گزارش نشست امداد رسانی در جهان (استانبول )

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نشست امداد رسانی در جهان (استانبول ) بسته هستند

فراحوان جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست 28 مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراحوان جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست 28 مای 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 مای 2016 بسته هستند

فراخوان 25 مای 2016 کمیته آموزش و پژوهش

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان 25 مای 2016 کمیته آموزش و پژوهش بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی کلن 14 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی کلن 14 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک نمایندگیهای مالزی – یونان و پاکستان در تاریخ 20 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک نمایندگیهای مالزی – یونان و پاکستان در تاریخ 20 مای 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئد 27 مای 2016 به مناسبت روز جهانی خانواده

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئد 27 مای 2016 به مناسبت روز جهانی خانواده بسته هستند