بایگانی ماهیانه: می 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی سوئد

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی سوئد بسته هستند

فراخوان نمایندگی هانوفر در 4 یونی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی هانوفر در 4 یونی 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مای 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت ماه 1395 بسته هستند

گزارش اردیبهشت 1395 کمیته محیط زیست

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اردیبهشت 1395 کمیته محیط زیست بسته هستند

گزارش نشست امداد رسانی در جهان (استانبول )

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نشست امداد رسانی در جهان (استانبول ) بسته هستند

فایل صوتی ماده 12

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای فایل صوتی ماده 12 بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک در اردیبهشت 95

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک در اردیبهشت 95 بسته هستند

گزارش اردیبهشت ماه 1395 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اردیبهشت ماه 1395 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند