بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

فراخوان 18 آپریل 2016 کمیته آموزش و پژوهش

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان 18 آپریل 2016 کمیته آموزش و پژوهش بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های سوئد و اشتوتگارت در تاریخ 18 آپریل2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های سوئد و اشتوتگارت در تاریخ 18 آپریل2016 بسته هستند

اطلاعیه 705 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص قتل و خودکشی در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 705 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص قتل و خودکشی در ایران بسته هستند

اطلاعیه 706 نمایندگی زاکسن انهالت در خصوص عدم ایمنی کارگران در ماه آپریل 2016

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 706 نمایندگی زاکسن انهالت در خصوص عدم ایمنی کارگران در ماه آپریل 2016 بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی کلن در تاریخ 12 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی کلن در تاریخ 12 مارس 2016 بسته هستند

فراخوان اعضا کمیته دفاع از محیط زیست در مورخ 20 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان اعضا کمیته دفاع از محیط زیست در مورخ 20 آپریل 2016 بسته هستند

اطلاعیه 702 با موضوع اخراج پناهجویان در اتن به ترکیه

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 702 با موضوع اخراج پناهجویان در اتن به ترکیه بسته هستند

اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص باز هم اخراج 2 بهائی از دانشگاه

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص باز هم اخراج 2 بهائی از دانشگاه بسته هستند

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی های هانوفر ،الدنبورگ-برمن و زاگسن–آنهالت

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه ماهانه نمایندگی های هانوفر ،الدنبورگ-برمن و زاگسن–آنهالت بسته هستند

گزارش صوتی کمیته دفاع از حقوق پیروان اقوام

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی کمیته دفاع از حقوق پیروان اقوام بسته هستند