بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و مل ایرانی و نمایندگی مالزی مورخ 21 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و مل ایرانی و نمایندگی مالزی مورخ 21 اپریل 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 30 آپربل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 30 آپربل 2016 بسته هستند

گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان در فروردین ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان در فروردین ماه 1395 بسته هستند

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1395 کمیته ی اقوام

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه فروردین ماه 1395 کمیته ی اقوام بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در فروردین ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در فروردین ماه 1395 بسته هستند

اطلاعیه شماره 707 نمایندگی گیسن در خصوص قتل کودکی بدست کودکی دیگر

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 707 نمایندگی گیسن در خصوص قتل کودکی بدست کودکی دیگر بسته هستند

فراخوان کمیته زنان 22 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته زنان 22 آپریل 2016 بسته هستند

گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشردر خصوص فاش کردن حقیقت زشت در پسِ معامله‌ی خودخواهانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشردر خصوص فاش کردن حقیقت زشت در پسِ معامله‌ی خودخواهانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه بسته هستند

لینک کلیپ آهنگ میترسم با صدای آقای کارو

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ آهنگ میترسم با صدای آقای کارو بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 21 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 21 آپریل 2016 بسته هستند