بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

فراخوان برنامه مخصوص روز کارگر اول ماه مای 2016 در رادیو و نمایندگی مالزی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان برنامه مخصوص روز کارگر اول ماه مای 2016 در رادیو و نمایندگی مالزی بسته هستند

گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 22 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 22 اپریل 2016 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس در تاریخ یکشنبه 10 آپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس در تاریخ یکشنبه 10 آپریل 2016 بسته هستند

فراخوان 5 مای 2016 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان 5 مای 2016 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

اطلاعیه شماره 708 نمایندگی مازی بمناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 708 نمایندگی مازی بمناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر بسته هستند

اطلاعیه شماره 709 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 709 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

گزارش کمیته محیط زیست در فروردین ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش کمیته محیط زیست در فروردین ماه 1395 بسته هستند

گزارش ماهیانه کمیته زنان در فروردین ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه کمیته زنان در فروردین ماه 1395 بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک در فروردین 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک در فروردین 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست در تاریخ 20 آپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست در تاریخ 20 آپریل 2016 بسته هستند