بایگانی ماهیانه: مارس 2016

گزارش نقض حقوق هنرمندان در اسفند ماه 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنرمندان در اسفند ماه 1394 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته زنان به مناسبت روز زن در تاریخ 12 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته زنان به مناسبت روز زن در تاریخ 12 مارس 2016 بسته هستند

اطلاعیه 698 کمیته دفاع از حقوق ییروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 698 کمیته دفاع از حقوق ییروان ادیان بسته هستند

گزارش جلسه کمیته آموزش و پژوهش در 7 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه کمیته آموزش و پژوهش در 7 مارس 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان در تاریخ 2 آپریل 2016 به مناسبت7 آپریل روز جهانی بهداشت

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان در تاریخ 2 آپریل 2016 به مناسبت7 آپریل روز جهانی بهداشت بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک یکشنبه 27 مارس 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک یکشنبه 27 مارس 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در اسفند ماه 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در اسفند ماه 1394 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی سه شنبه 5 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی سه شنبه 5 آپریل 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مارس 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مارس 2016 بسته هستند