بایگانی ماهیانه: نوامبر 2015

فراخوان جلسه ی سخنرانی کمیته زنان

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی سخنرانی کمیته زنان بسته هستند

مراسم جهانی حقوق بشر و همچنین وضعیت پناهندگان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای مراسم جهانی حقوق بشر و همچنین وضعیت پناهندگان بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی های اشتوتگارت و سوئد

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی های اشتوتگارت و سوئد بسته هستند

گزارشی درباره ی قطعنامه ی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

گزارش درباره‌ی قطعنامه‌ی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران [2]

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارشی درباره ی قطعنامه ی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران بسته هستند

اطلاعیه شماره 659 کمیته هنر

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 659 کمیته هنر بسته هستند

فراخوان جلسه ی کمیته ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی کمیته ادیان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ی ماهیانه ی نمایندگی مالزی

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3365

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ی ماهیانه ی نمایندگی مالزی بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ی ماهیانه ی نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ که در تاریخ 6 نوامبر

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=335

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ی ماهیانه ی نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ که در تاریخ 6 نوامبر بسته هستند

اطلاعیه شماره 658 نمایندگی کلن در خصوص نفی هرگونه خشونت در جهان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 658 نمایندگی کلن در خصوص نفی هرگونه خشونت در جهان بسته هستند

اطلاعیه شماره 656 کمیته ی اقوام

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 656 کمیته ی اقوام بسته هستند