بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2015

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن در تاریخ 23 آگوست 2015

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3032

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن در تاریخ 23 آگوست 2015 بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ 31 آگوست 2015

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3041

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ 31 آگوست 2015 بسته هستند

فراخوان جلسه ی ماهیانه ی نمایندگی سوئیس

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی ماهیانه ی نمایندگی سوئیس بسته هستند

کتب جدید موجود در کتابخانه ی کانون

کتب جدید موجود در کتابخانه ی کانون

ارسال شده در مقاله ها | دیدگاه‌ها برای کتب جدید موجود در کتابخانه ی کانون بسته هستند

فراخوان جلسه ی کمیته آموزش دوشنبه به تاریخ 7 سپتامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی کمیته آموزش دوشنبه به تاریخ 7 سپتامبر بسته هستند

فراخوان جلسه ی ماهانه نمایندگی ها هانوفر و اولدنبورگ -برمن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی ماهانه نمایندگی ها هانوفر و اولدنبورگ -برمن بسته هستند

فراخوان جلسه ی نمایندگی کلن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی نمایندگی کلن بسته هستند

فراخوان جلسه ی عمومی به تاریخ 6 سپتامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی عمومی به تاریخ 6 سپتامبر بسته هستند

اطلاعیه شماره 639 کمیته کودک

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 639 کمیته کودک بسته هستند

اطلاعیه شماره 637 کمیته ی اقوام

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 637 کمیته ی اقوام بسته هستند