بایگانی ماهیانه: می 2015

اطلاعیه شماره 608 کمیته دفاع از حقوق اقوام

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 608 کمیته دفاع از حقوق اقوام بسته هستند

درخواست آزادی قطعی مجید توکلی از زندان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای درخواست آزادی قطعی مجید توکلی از زندان بسته هستند

اطلاعیه ی شماره ی 607 نمایندگی سوید

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی شماره ی 607 نمایندگی سوید بسته هستند

اطلاعیه ی شماره ی 606 نمایندگی سوید

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی شماره ی 606 نمایندگی سوید بسته هستند

اطلاعیه 605 کمیته زنان در خصوص دستگیری خانم نرگس محمدی

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 605 کمیته زنان در خصوص دستگیری خانم نرگس محمدی بسته هستند

اطلاعیه 604 نمایندگی گیسن در خصوص روزنامه نگاران بازداشت شده

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 604 نمایندگی گیسن در خصوص روزنامه نگاران بازداشت شده بسته هستند

اطلاعیه شماره 603 کمیته اقوام و ملل

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 603 کمیته اقوام و ملل بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در فروردین ماه

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در فروردین ماه بسته هستند

اطلاعیه 600 نمایندگی سوئد در خصوص آمار اعدام در فروردین 1394

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 600 نمایندگی سوئد در خصوص آمار اعدام در فروردین 1394 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان درفروردین ماه 1394

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان درفروردین ماه 1394 بسته هستند