بایگانی ماهیانه: مارس 2015

اطلاعیه 586 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص کولبرها

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 586 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص کولبرها بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئد در ماه آپریل

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئد در ماه آپریل بسته هستند

اطلاعیه شماره ی 585 کمیته ی تخصصی ادیان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ی 585 کمیته ی تخصصی ادیان بسته هستند

اطلاعیه 583 کمیته دانشچو اعتراض معلمین

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 583 کمیته دانشچو اعتراض معلمین بسته هستند

اطلاعیه 584 کمیته ادیان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 584 کمیته ادیان بسته هستند

اطلاعیه 582 نمایندگی الدنبورک – برمن

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 582 نمایندگی الدنبورک – برمن بسته هستند

اطلاعیه 581 در خصوص سانسور در ایران نمایندگی هانوفر

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 581 در خصوص سانسور در ایران نمایندگی هانوفر بسته هستند