بایگانی ماهیانه: فوریه 2015

اطلاعیه 570 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 570 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه 569 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 569 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

تقدیر نامه همکاران فعال در 14 دسامبر

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای تقدیر نامه همکاران فعال در 14 دسامبر بسته هستند

فراخوان جلسه ی مشترک نمایندگی سویس و زاکسن آنهالت

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی مشترک نمایندگی سویس و زاکسن آنهالت بسته هستند

فراخوان جلسه ی عمومی و همچنین جلسه ی ماهانه ی کمیته ها و نمایندگی ها

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی عمومی و همچنین جلسه ی ماهانه ی کمیته ها و نمایندگی ها بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در آذرماه 1393

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در آذرماه 1393 بسته هستند

اطلاعیه شماره 566 نمایندگی دانمارک

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 566 نمایندگی دانمارک بسته هستند

گزارش نقض حقوق ادیان در آذرماه 93

لینک دسترسی  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق ادیان در آذرماه 93 بسته هستند

گزارش نقض حقوق بشر دردی ماه سال 1393

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق بشر دردی ماه سال 1393 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک بسته هستند