بایگانی ماهیانه: فوریه 2015

فراخوان نمایندگی دانمارک

لینک دسترسی 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک بسته هستند

اطلاعیه 578 نمایندگی سوئیس در خصوص نقض حقوق هنرمندان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 578 نمایندگی سوئیس در خصوص نقض حقوق هنرمندان بسته هستند

اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه 575 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 575 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

اطلاعیه 574 کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 574 کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

اطلاعیه 573 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 573 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

اطلاعیه 572 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 572 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه 571 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 571 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

کلیپ آموزشی ماهنامه

لینک دسترسی

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ آموزشی ماهنامه بسته هستند