بایگانی ماهیانه: ژانویه 2015

اطلاعیه شماره 565 نمایندگی زاکسن آنهالت

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 565 نمایندگی زاکسن آنهالت بسته هستند

اطلاعیه 564 نمایندگی هانوفر

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 564 نمایندگی هانوفر بسته هستند

اطلاعیه شماره 563 نمایندگی دانمارک

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 563 نمایندگی دانمارک بسته هستند

اطلاعیه شماره 558 کمیته اقوام

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 558 کمیته اقوام بسته هستند

گزارش ماهیانه کمیته محیط زیست-آذر 93

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه کمیته محیط زیست-آذر 93 بسته هستند

اطلاعیه شماره 560 نمایندگی اشتوتگارت

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 560 نمایندگی اشتوتگارت بسته هستند

اطلاعیه شماره 559 نمایندگی هانوفر

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 559 نمایندگی هانوفر بسته هستند

اطلاعیه 554 کمیته ادیان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 554 کمیته ادیان بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در آذر ماه 1394

http://adian.bashariyat.org/?p=14852

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در آذر ماه 1394 بسته هستند