بایگانی ماهیانه: دسامبر 2014

اطلاعیه های 549 و 551 و 552 کمیته ی اقوام

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه های 549 و 551 و 552 کمیته ی اقوام بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان و ادیان

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان و ادیان بسته هستند

فراخوان جلسه ی عمومی

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی عمومی بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان بسته هستند

کلیپ میز کتاب نمایندگی دانمارک

لینک دسترسی

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ میز کتاب نمایندگی دانمارک بسته هستند

فراخوان جلسه ی کمیته ی جوان و دانشجو در تاریخ 6 دسامبر

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی کمیته ی جوان و دانشجو در تاریخ 6 دسامبر بسته هستند

اطلاعیه 548

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 548 بسته هستند

اطلاعیه 544 و 547 نمایندگی دانمارک

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 544 و 547 نمایندگی دانمارک بسته هستند

اطلاعیه 546 کمیته دانشجو

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 546 کمیته دانشجو بسته هستند

طلاعیه 545 نمایندگی هانوفر

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای طلاعیه 545 نمایندگی هانوفر بسته هستند