بایگانی ماهیانه: اکتبر 2014

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی توسط حکومت اسلامی ایران در شهریور ماه 1393

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی توسط حکومت اسلامی ایران در شهریور ماه 1393 بسته هستند

گزارش سه ماهه کمیته کودکان و نوجوانان در تابستان سال 1393

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش سه ماهه کمیته کودکان و نوجوانان در تابستان سال 1393 بسته هستند

فراخوان جلسه ی عمومی در روز یکشنبه 5 اکتبر

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی عمومی در روز یکشنبه 5 اکتبر بسته هستند

اطلاعیه 525 کمیته ی ادیان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 525 کمیته ی ادیان بسته هستند

من به عنوان یک پیشوای زندانی که مخالف با اسلام سیاسی هستم تقاضای کمک دارم

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای من به عنوان یک پیشوای زندانی که مخالف با اسلام سیاسی هستم تقاضای کمک دارم بسته هستند