بایگانی ماهیانه: اکتبر 2014

فراخوان جلسه ی دوم نوامبر کمیته ی اقوام

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی دوم نوامبر کمیته ی اقوام بسته هستند

فراخوان جلسه ی مشترک ماهانه نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی مشترک ماهانه نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ بسته هستند

گزارش کمیته کودکان و نوجوانان در مهرماه 1393

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش کمیته کودکان و نوجوانان در مهرماه 1393 بسته هستند

گزارش میز کتاب نمایندگی دانمارک در تاریخ 14 اکتبر 2014

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش میز کتاب نمایندگی دانمارک در تاریخ 14 اکتبر 2014 بسته هستند

اطلاعیه ی شماره ی 531 نمایندگی ترکیه

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی شماره ی 531 نمایندگی ترکیه بسته هستند

اطلاعیه ی شماره 530 نمایندگی زاکسن آنهالت

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی شماره 530 نمایندگی زاکسن آنهالت بسته هستند

اطلاعیه ی شماره 529

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی شماره 529 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در مهر ماه

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در مهر ماه بسته هستند

فراخوان جلسه 25 اکتبر کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه 25 اکتبر کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران بسته هستند

اطلاعیه 527 نمایندگی گیسن

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 527 نمایندگی گیسن بسته هستند