بایگانی ماهیانه: آگوست 2014

جلسه سخنرانی آقای رافت

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای جلسه سخنرانی آقای رافت بسته هستند

اطلاعیه 514 کمیته

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 514 کمیته بسته هستند

اطلاعیه 513 کمیته ادیان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 513 کمیته ادیان بسته هستند

گزارش نقض حقوق بشر اقوام و ملل ایرانی توسط حکومت جمهوری اسلامی در مردادماه 1393

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق بشر اقوام و ملل ایرانی توسط حکومت جمهوری اسلامی در مردادماه 1393 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی توسط حکومت اسلامی در تیر ماه 1393

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی توسط حکومت اسلامی در تیر ماه 1393 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان درمرداد 1393

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان درمرداد 1393 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق ادیان در مرداد ماه سال 1393

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق ادیان در مرداد ماه سال 1393 بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در مرداد ماه

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در مرداد ماه بسته هستند

اطلاعیه شماره 511

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 511 بسته هستند

اطلاعیه ی شماره ی 510 نمایندگی اشتوتگارت

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی شماره ی 510 نمایندگی اشتوتگارت بسته هستند